Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), işletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgedir.

Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde, tüm bilgi, belge ve ilgili raporlar çevre izin veya çevre izin ve lisansının başvuru sürecinin tamamlanması için sunulur. ​

Başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından incelenir. Söz konusu başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeye verilir. ​

ÇEVDA Çevre Danışmanlık, işletmelerinize ait Geçici Faaliyet Belgesi işlemlerini yetkili merciler ile gerekli tüm süreçleri profesyonel ekibi ile yöneterek sizin adınıza gerçekleştirir.