ÇEVDA Çevre Danışmanlık olarak Atık yönetim planı onay yazısının alınması amacıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

  • Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ve atık kodlarının belirlenmesi,
  • Oluşan tehlikeli atıkların gönderimi sırasında kullanılacak olan Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin (TABS) gerekliliklerinin sağlanması,
  • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik çerçevesinde gerekli özellikleri içerecek şekilde atık sahasının oluşturulması amacıyla projelendirme çalışmasının yapılması,
  • Tesisin, farklı kısımlarında oluşacak atık cinslerine uygun olarak kaynağında ayrıştırma noktalarının oluşturulması,
  • Tesiste oluşan atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış geri kazanım/bertaraf firmalarına tehlikeli ise TABS sistemi ile, tehlikesiz ise atık alım makbuzları eşliğinde gönderiminin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk sigortasını ilgili ibareleri içerecek şekilde firma tarafından yaptırılmasını sağlamak, ​
  • Firmanın yıl içerisinde göndermiş olduğu atıklara ilişkin olarak atık beyanını gerçekleştirmek, ​ - Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen format uyarınca Atık Yönetim Planı taslağını oluşturarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunmak, ​
  • İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek denetimde firmada hazır bulunmak, ​
  • Atık Yönetim Planı süresini kontrol ederek yenileme işlemlerini gerçekleştirmektir.