Çevre İzni ve Belgesi

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir.

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;
Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni,
Gürültü Konulu Çevre İzni,
Atıksu Deşarjı Konulu Çevre İzni,
Gerekli Ölçüm, Analiz, Rapor Bilgi ve Belgelerin Belirlenmesi,
Tesisin Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması.

Denetime tabi işletmelerin faaliyetlerinde, mevzuata uygun, gerekli tedbirleri etkili olarak uygulayan işletmelere çevre izin belgesi verilir.

ÇEVDA Çevre Danışmanlık, Çevre İzin Belgesi işlemlerinizi firmanız adına gerçekleştirir. Yetkili merciler ile tüm yazışma, görüşme ve dökümantasyon sürecini uzman kadrosu ile eksiksiz sonuçlandırarak Çevre İzin Belgenizi almanızı sağlar.

 

Çevre Lisansı

Çevre Lisansı: Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Atığı Geri Kazanımı, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Tıbbi Atık Sterilizasyon, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma, Gemi Geri Dönüşümü, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama, Tanker Temizleme, Hurda Metal/ ÖTA İşleme, ÖTA Geçici Depolama, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Atık Kabul, PCB Arındırma lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir. ​

ÇEVDA Çevre Danışmanlık, işlemlerinizde firmanızın gereken fizikî şartları taşıması için tecrübeli ve dinamik kadrosuyla profesyonel Çevre Danışmanlık Hizmeti vererek Çevre Lisansınızı almanızı sağlar.