Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar bütünüdür.

 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında verdiğimiz hizmetler: ​

  • ÇED Raporu Hazırlanması
  • ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
  • Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
  • ÇED Kapsam Dışı Görüş Müracaatında Bulunulması
  • ÇED Kapsam Dışı Başvuruları ve Takibi ​

 

ÇEVDA Çevre Danışmanlık olarak ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası sürecinde:

  • Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek bu olumsuz durumların etkisiz hale getirilmesi için gerekli tedbirleri almakla birlikte olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlamaktayız.
  • Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunmaktayız.
  • Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım sağlamaktayız.