Firmamız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Danışmanlık Hizmeti sunan bir kuruluştur. 

 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

ÇEVDA Çevre Danışmanlık olarak tarafımızca yapılan Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Çevre Mevzuatına ve bu mevzuata bağlı yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinin inşaat aşamasını yürütmekte ve bu tesise uygun ekipman ihtiyacını tedarik etmektedir. Paket Arıtma Tesisleri Paket Arıtma Tesisleri taşınabilir özellikte kompakt olarak tasarlanmış arıtma... Devamı ...

 

ÇED VE PROJE TANITIM DOSYASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde...  Devamı ...

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK

ÇEVDA Çevre Danışmanlık, Çevre Mevzuatı kapsamında, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin belirlenmesi, önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilmesi, yürütülecek iş ve işlemlerin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. ​ Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler: ​ Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzni, Çevre İzin ve Lisans...    Devamı ...

 

ÇEVRE İZİN VE LİSANS

Çevre İzni ve Belgesi Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre İzin Belgesi: Alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca işletmelere verilecek belgedir. Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken;Hava Emisyonu Konulu Çevre İzni,Gürültü Konulu Çevre İzni,Atıksu...  Devamı ...

 

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

ÇEVDA Çevre Danışmanlık olarak Atık yönetim planı onay yazısının alınması amacıyla aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır; Tesiste oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ve atık kodlarının belirlenmesi, Oluşan tehlikeli atıkların gönderimi sırasında kullanılacak olan Tehlikeli Atık Beyan Sisteminin (TABS) gerekliliklerinin sağlanması, Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için, ilgili Yönetmelik...  Devamı ...

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB)

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB), işletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgedir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde, tüm bilgi, belge ve ilgili raporlar çevre izin veya...  Devamı ...

 

GSM (GAYRISIHHÎ MÜESSESE) RUHSATI

GSM, Faaliyetleri sırasında çevreye az veya çok zarar veren/vermesi muhtemel olan, doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmelerdir. ÇEVDA Çevre Danışmanlık, işletmelerinize ait ruhsatlandırma işlemlerini yetkili merciler ile gerekli tüm süreçleri profesyonel ekibi ile yöneterek sizin adınıza gerçekleştirir. GSM sınıfları aşağıda mevcuttur: Birinci Sınıf Gayrısıhhî Müessese: Yaşam...  Devamı ...

 

HAVUZ ARITIMI VE İNŞAATI

Firmamız, havuz projelendirmesi, inşaatı, arıtımı ve havuz bakım onarım hizmetleri sunmaktadır. Betonarme havuz, prefabrik havuz ve panel havuz gibi tüm havuz çeşitlerinde hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler: Havuz Projelendirmesi ​ Havuz İnşaatı Havuz Arıtımı Havuz Bakım ve Onarımı  Devamı ...