Çevre Mevzuatı kapsamında, çevreye olabilecek olumsuz etkilerin belirlenmesi, önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin seçilmesi, yürütülecek iş ve işlemlerin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. ​

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

Sanayi kuruluşlarından ortaya çıkan kirliliklerin sebebi ile endüstriyel atıksuların arıtılması yüksek derecede teknik bilgi gerektirmektedir.
Endüstriyel Atıksu Arıtma

Önemi artan su kaynaklarının korunması gerekliliği, meydana gelen atıksuların da arıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Evsel Atıksu Arıtma

Evsel, endüstriyel nitelikli atıksular için farklı tiplerde paket arıtma sistemleri yapılmaktadır.​Paket Arıtma

Yatırım maliyeti yüksek olan bu tesisler yanlış yönetimlerle çalıştırılınca yeterince verimli olamamaktadır.


Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı

Havuz suyu dengesi ve kalitesi çok hassas bir konu olup sürekli olarak gözetim altında tutulması gerekir.


Havuz İnşaası ve Arıtımı